Graham Farish

Bachmann 36-2020 Bachmann/Graham Farish Combined 2020 Catalogue
Bachmann 36-2020 Bachmann/Graham Farish Combined 2020 Catalogue
Sold Out
View
Graham Farish 371-013 N Gauge Class 08 13287 BR Green (Early Emblem)
Graham Farish 371-013 N Gauge Class 08 13287 BR Green (Early Emblem)
Regular price £0.30
View
Graham Farish 371-015D N Gauge Class 08 08818 BR Blue [W]
Graham Farish 371-015D N Gauge Class 08 08818 BR Blue [W]
Regular price £0.30
View
Graham Farish 371-032A N Gauge BR Blue Class 20 No 20048
Graham Farish 371-032A N Gauge BR Blue Class 20 No 20048
Sold Out
View
Graham Farish 371-034A N Gauge Railfreight Class 20 No 20156
Graham Farish 371-034A N Gauge Railfreight Class 20 No 20156
Sold Out
View
Graham Farish 371-037 N Gauge BR Blue Class 20 No 20205
Graham Farish 371-037 N Gauge BR Blue Class 20 No 20205
Sold Out
View
Graham Farish 371-038 N Gauge BR Green Class 20 No D8158 SYP
Graham Farish 371-038 N Gauge BR Green Class 20 No D8158 SYP
Sold Out
View
Graham Farish 371-063 N Gauge BR Green Class 03 No D2383
Graham Farish 371-063 N Gauge BR Green Class 03 No D2383
Sold Out
View
Graham Farish 371-111ASF N Gauge Class 31/1 D5616 BR Green (SYP)(DCC SOUND)
Graham Farish 371-111ASF N Gauge Class 31/1 D5616 BR Green (SYP)(DCC SOUND)
Sold Out
View
Graham Farish 371-112A N Gauge Class 31/1 31131 BR Blue
Graham Farish 371-112A N Gauge Class 31/1 31131 BR Blue
Regular price £149.95 Sale price £127.95
View
Graham Farish 371-112ASF N Gauge Class 31/1 31131 BR Blue (DCC SOUND)
Graham Farish 371-112ASF N Gauge Class 31/1 31131 BR Blue (DCC SOUND)
Sold Out
View
Graham Farish 371-135SF N Gauge Class 31/1 31154 BR Railfreight (DCC SOUND)
Graham Farish 371-135SF N Gauge Class 31/1 31154 BR Railfreight (DCC SOUND)
Sold Out
View
Graham Farish 371-136SF N Gauge Class 31/1 31319 BR Railfreight Petroleum (DCC SOUND)
Graham Farish 371-136SF N Gauge Class 31/1 31319 BR Railfreight Petroleum (DCC SOUND)
Sold Out
View
Graham Farish 371-137SF N Gauge Class 31/6 31602 Network Rail (DCC SOUND)
Graham Farish 371-137SF N Gauge Class 31/6 31602 Network Rail (DCC SOUND)
Sold Out
View